Campus

Bereich

Statusgruppe

Name, Titel Vorname
Bereich
Kontakt
B
Marketing & Kommunikation
T +49 (0)30 30877 1406
E bettina.barenscheer@hwr-berlin.de
Assistenz
T +49-30-30877-2923
E bps-mpa@hwr-berlin.de
Marketing & Kommunikation
T +49 (0)30 30877 2918
E bps-marketing@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 2916
E bps-msm@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 2913
E bps-mpa@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 1409
E bps-mbafull@hwr-berlin.de
D
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 2915
E bps-gm@hwr-berlin.de
F
Geschäftsführung
T +49 (0)30 30877 1531
E julia.fahl@hwr-berlin.de
Immatrikulation und Prüfungswesen
T +49(0)30 30877 1251
E bps-exam@hwr-berlin.de
G
Controlling
T +49 (0)30 30877 1536
E malgorzata.garcia-rodriguez@hwr-berlin.de
K
Bewerbungs- und Eventmanagement
T +49 (0)30 30877 1156
E imrenoezen.karci@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)3030877 2914
E bps-epm@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 1318
E bps-mbm@hwr-berlin.de
Assistenz
T +49 (0)30377 1419
E larissa.kuhnecke@hwr-berlin.de
L
Career & Alumni Service
T +49 (0)30 30877 1404
E bps-career@hwr-berlin.de
M
Office Management
T +49 (0)30 30877 1262
E bps-office@hwr-berlin.de
R
E-Didaktik
T +49 (0)30 30877 2927
E janine.rischke-ness@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)3030877 2917
E bps-dt@hwr-berlin.de
S
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 1405
E bps-ceebs@hwr-berlin.de
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 1408
E bps-naqm@hwr-berlin.de
Immatrikulation und Prüfungswesen
T +49 (0)30 30877 2920
E bps-imma@hwr-berlin.de
Immatrikulation und Prüfungswesen
T +49 (0)30 30877 1251
E bps-exam@hwr-berlin.de
Geschäftsführung
T +49 (0)30 30877 2911
E sylvia.stamm@hwr-berlin.de
Strategische Programmentwicklung
T +49 (0)30 30877-1159
E bps-executive@hwr-berlin.de
Internationale Kooperationen | Study Visits
T +49 (0)30 30877 1364
E bps-studyvisits@hwr-berlin.de
T
Internationale Kooperationen | Study Visits
T +49 (0)30 30877 1364
E viola.tasch@hwr-berlin.de
W
Studiengangskoordination
T +49 (0)30 30877 1407
E bps-mbapart@hwr-berlin.de